^Вверх
  
  
  
Get Adobe Flash player

Вікові особливості розвитку дітей 3 -4 років

  Четвертий рік життя характерезується двома якісно новими рисами. Одна повязана з формуванням особистості дитини, інша з формуванням її діяльності. Дорослий стає для дитини нетільки членом сім’ї, а й носієм певної суспільної функції. Бажання дитини виконувати таку ж функцію призводять до протиріччя з її реальними можливостями. Цепротиріччя вирішуєть через розвиток гри, яка стає провідним видом діяльності в дошкільному віці. 

Мовлення.

  Мова стає більш складною і розгорнутою. Змінюється словниковий склад мови: зростає в порівнянні з іменниками частка дієслів, прикметників та інших частин мови. Довжина речень збільшується, з’являються складні речення. За допомогою цих розмов дитина утримує в пам’яті поставлені перед собою цілі, будує нові плани, обмірковує шляхи їх досягнення. 

Розвиток пізнавальних процесів.

  У молодшому дошкільному віці розвивається перцептивна діяльність. До кінця молодшого дошкільного віку  діти можуть сприймати до п’яти і більше форм предметів і до семи  і більше кольорів, діти здатні диференціювати предмети за величиною, орієнтуватися у просторі групи, а при певній організації освітнього процесу - і в примішенні всьогодитячого дошкільного закладу. 

  Розвивається пам’ять і увага. На прохання дорослого діти можуть запам’ятати 3-4 слова і 5-6 назв предметів. До кінця молодшого дошкільного віку вони здатні запам’ятати значні уривки з улюблених творів.

  Продовжує розвиватися наочно-дієве мислення. При цьому перетворення ситуацій в ряді випадків здійснюється на основі цілеспрямованих проб з урахуванням бажаного результату. Дошкільнята здатні встановити встановити деякі приховані зв’язки і і відносини між предметами.

  Свідоме управління поведінкою тільки починає формуварися; багато в чому поведінка дитини ще ситуативна. Разом з тим можна спостерігати і випадки обмеження власних бажань самою дитиною. Починає розвиватися самооцінка, при цьому в значній мірі діти орієнтуються на оцінку батьків і інших дорослих. Продовжує розвиватися також їх статева індетифікація, що проявляється в характері обраних іграшок і сюжетів. 

Творчість.

  Зображувальна діяльність дитини залежить від її уявлення про предмет. У цьому віці вони тількипочинають формуватися. Графічні образи бідні. Водних дітей в зображені відсутні деталі, в інших малюнки можуть бути більш деталізовані. 

  Велике значення для розвитку дрібної моторики має ліплення. Молодші дошкільната під керівництвом дорослого здатні виліпити прості предмети. 

  Відомо, що аплікація чинить позитивний вплив на розвитоксприйняття. У цьому діітям доступні найпростіші види аплікацій. 

  Конструктивна діяльність в молодшому дошкільному віці обмежена зведенням нескладних будівель за зразком і задумом.

  У молодшому дошкільному віці починає розвиватися уява, яка особливо яскраво проявляється у грі, коли одні об’єкти  виступаютьв якості замінників інших.