^Вверх
  
  
  
Get Adobe Flash player

Вікові особливості розвитку дітей 2-3 років

  На  третьому році життя діти стають самостійнішими. Продовжує розвиватися предметна діяльність, Ситуативно-ділове спілкування дитини і дорослого; удосконалюються сприйняття, мова, початкові форми довільної поведінки, ігри, наочно-дієве мислення. 

  Розвиток предметної діяльності пов’язаний із звсвоєнням культурних способів дії з різними предметами. Діти починають орієнтувати свої дії на культурну модель дорослого.

Мовлення.

  Слово відділяється від ситуації і набуває самостійного значення. Діти продовжують освоювати назви оточуючих предметів, вчаться виконовити прості словесні прохання дорослихв межах видимої наочної ситуації. 

  Кількість слів, що розуміється значно зростає. Удосконялюється регуляція поведінки в результаті звернення дорослих до дитини, яка починає розуміти не тільки інструкцію, алей ррозповідь дорослих. 

  Інтинсивно розвивається мова дітей. До трьох років вони засвоюють основні граматичні структури, намагаються будувати прості речення, в розмові з дорослим використовують практично всічастини мови. 

Розвиток пізнавальних процесів.

  Основною формою мислення стає наочно-дієва. ЇЇ особливість полягає в тому, що проблемні ситуації, що виникають у житті дитини вирішують шляхом реальної дії з предметами. 

Творчість.

  Власне поява образотворчої діяльності обумовлена тим, що дитина вже здатна сформувати намір зобразити предмет. Типовим є зображення людиниу вигляді "головоногих" - кола і ліній, що відходять від нього.

  До третього року життя вдосконалюються зорові і слухові орієнтування, що дозволяє дітям безпомилково виконувати ряд завдань: здійснювати вибір з 2-3 предметів за формою, величиною і кольором; розрізняти мелодії; співати.

  Дитина починає усвідомлювати власне "Я".