^Вверх
  
  
  
Get Adobe Flash player

«Формування основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку».

 

Концепція освіти з напрямку «Безпеки життя і діяльності людини» спрямовують роботу дошкільників на проведення профілактичної роботи щодо формування навичок безпечної роботи щодо формування навичок безпечної життєдіяльності. Тому, починаючи з перших років життя, потрібно навчати дитину свідомо ставитися до свого здоров'я, навчати особистої безпеки та безпеки оточуючих.
Безпека і здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних знань, а стиль життя, адекватна поведінка в різних ситуаціях. Крім того, діти можуть опинитися у незвичній ситуації на вулиці та вдома, тому головним завданням є стимулювання розвитку в них самостійності й відповідальності. У зв'язку з цим, поряд із традиційними формами навчання дітей у дошкільних закладах більшу увагу слід надавати організації різних видів діяльності і набуття досвіду. Адже все, чого навчають дітей, вони повинні вміти використовувати в реальному житті, на практиці.
Проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі сприятиме формуванню у дітей уміння бачити небезпеку, свідомо ставитися до питання особистої безпеки, правильно діяти у певних ситуаціях, допоможе набути стереотипу поведінки в природі та суспільстві.
Створення дорослими максимально безпечних умов перебування дітей у навколишньому середовищі (у дитячому закладі, на ігровому майданчику, вдома, у дворі, на вулиці, в природному довкіллі) та формування у малят усвідомлення цінності свого життя і здоров'я, вироблення стереотипів безпечної поведінки через цілеспрямовану навчально-виховну роботу є основними напрямками роботи.
Головна мета щодо виховання безпечної поведінки у дітей - дати кожній дитині основні поняття небезпечних для життя ситуацій та особливостей поведінки в них. Безпека-це не просто сума засвоєних знань, а вміння правильно вести себе в різних ситуаціях.
Вирішити поставлені завдання і досягти певного результату можливо враховуючи певні чинники :

-Навчанням дітей норм та правил поведінки.
Навчання обачності, вмінню орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних ситуаціях.
-Навчально-виховна робота ведеться одночасно в трьох напрямках: дитсадок- діти- батьки.
-Врахування особливостей дитячої психіки, її підвищену вразливість.
- Неприпустимим є застосування так званої "шокової" терапії з акцентуванням на страшних наслідках пожеж, повеней тощо..
-Врахування готовність дітей сприймати відповідну інформацію про небезпеку.

Поглиблюючи знання дітей про навколишнє, ми формуємо в них готовність до ситуацій, в яких вони можуть опинитися. Якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і зрозуміла малюкові, то дії дитини будуть свідомими і правильними.
Враховуючи всі завдання цієї проблеми, освітньо-виховну роботу в дошкільному закладі з безпеки життєдіяльності дошкільників потрібно спрямовувати насамперед на:
формування у дітей свідомого розуміння цінності власного життя та здоров'я;
розуміння і сприйняття понять про стихійні явища природи (землетрус, повінь, бурю, ожеледицю, грозу, град тощо), ознайомлення з природою їх виникнення, характерними ознаками, негативними наслідками;
розвиток чуття небезпеки щодо вогню й електричного струму;
вміння дотримуватися правил протипожежної безпеки, швидко знаходити правильний вихід у небезпечній ситуації;
вміння обережно поводитися з ліками та хімічними речовинами (ртуть у градуснику, отрута проти шкідників садів і городів, побутова хімія);
формування знань про небезпечні для життя людини отруйні рослини;
розвиток умінь надавати першу допомогу собі та іншим людям у разі травми, нещасного випадку; правильно поводитися у випадках загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Важливо враховувати вікові особливості дошкільнят, їхні індивідуальні можливості та досвід.
З огляду на величезне значення безпеки життєдіяльності дошкільників , питання її забезпечення та формування у дітей відповідних знань і навичок ми досить часто розглядаємо з педагогами на педагогічних радах, семінарах, консультаціях. До таких обговорень готуємо підбірки як теоретичних , так і практичних матеріалів, які потім вихователі використовують у роботі з дітьми та батьками.

Робота з даного питання потрібно планувати для дітей на весь календарний рік за модулями :

Модулі містять такі розділи : безпека в побуті , під час перебування у групі, на вулиці, пожежна безпека , безпека під час стихійних лих, у природі, особиста гігієна та здоровий спосіб життя. Бажано раз у місяць проводити «Тиждень безпеки дитини» із залученням дітей до різних форм роботи : міні-заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність , свята, конкурси , бесіди , екскурсії, психогімнастика, пошуково-дослідницька діяльність , моделювання ситуацій, розв'язування логічних завдань за схемами з домальовуванням. Кожен захід спрямовувати на те, щоб сформувати у дітей свідоме ставлення до особистої безпеки, дати їм змогу набути стеоретипу правильної поведінки в певних ситуаціях, вміння бачити та передбачати небезпеку, самостійно дбати про власне життя. Усю роботу проводити в тісній співпраці з батьками, адже без їхньої підтримки навички, що прищеплюються дітям , не будуть міцними.